Studiefonds Anthony Hallet

het oudste studiefonds van Nederland
Koop het boekVraag studiebeurs aan

Welkom bij het studiefonds Hallet

Dit is de website van de stichting Studiefonds Anthony Hallet.

Beurzen worden toegekend aan studenten theologie die de opleiding Gemeentepredikant of Predikant Geestelijk Verzorger, aan de PThU in Groningen volgen.

Wilt u een beurs aanvragen?

 

De geboorteplaats van Anthoine, Mons (Bergen) door Lodovico Guicciardini in 1582

Grafsteen in de St. Janskerk in Utrecht, vastgelegd door Aernout van Buchel of Buchelius (1565-1641) in het Utrechts Archief

Anthony Hallet woonde bij zijn neef Louis de Malapert aan het St. Janskerkhof in Utrecht. Tekening van landmeter Jan Rutgersz. van den Berch uit 1604.

Anthony Hallet

Anthony Hallet werd geboren omstreeks het midden van de 16e eeuw. Hij was een enorm rijke koopman/financier die nauwe banden onderhield met verschillende rijke koopmanfamilies in die tijd. Oorspronkelijk vanuit Mons (Bergen) in België, maar gevlucht wegens de Spaanse furie, trok hij door verschillende steden totdat hij uiteindelijk in Utrecht neerstreek.
Hij bepaalde in zijn testament dat er een substantieel bedrag voor bursalen moest worden besteed en wilde dat er een studiefonds werd opgericht.

 

Wilt u meer weten over de oprichter?

Koop nu het boek

over Anthony Hallet:

“De geschiedenis van de koopman en zijn Fonds”

Nu 35 euro!

Stichting Studiefonds

Het studiefonds Anthony Hallet vervult haar taak sinds 1613. Vlak nadat hij stierf, is er door zijn erfgenamen actie ondernomen en is het Fonds opgericht volgens de aanwijzingen in het testament. Aangezien een aantal van deze bestuurders uit Leiden kwamen, is er besloten om studenten aan de Leidse Universiteit en het Waals College te ondersteunen.

Door de eeuwen heen heeft het Fonds altijd in Leiden gezeten, totdat in 2012 de opleiding van de PThU daar is gestopt. Het Fonds heeft besloten deze band te honoreren en mee te verhuizen richting Groningen.

 

Wilt u meer lezen over het Fonds?

Huidig bestuur

Frits Cambier van Nooten

Floor Pennink – de Blocq van Kuffeler

Professor Henk de Roest

Ivan Trouwborst

Gert-Jan Verkerk

Lenneke de Wit