ANBI status

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Studiefonds Anthony Hallet
RSIN / fiscaal nummer: 803987742
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: +31 883371807
E-mailadres:
Website: http://www.pthu.nl
Postadres: Fac. Godgeleerdheid, Postbus Postbus
9700 CB Groningen
Bezoekadres: gelijk aan postadres

IBAN:

Doelstelling

Missie:
Doelstelling:
Het bevorderen van de studie van theologen die zich aan de Rijksuniversiteit te Groningen voorbereiden op het ambt van predikant.

Actueel beleidsplan

Download het beleidsplan: Beleidsplan

Verslaglegging

Download het jaarverslag: Jaarverslag
Download het financieel jaarverslag: Financieel Jaarverslag

Bestuur

De heer G. Verkerk (Voorzitter)
Mevrouw F. Pennink (Penningmeester)
De heer N.F. Cambier van Nooten (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: n.v.t.
Beloningsbeleid medewerkers: Geen.