ANBI status

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Studiefonds Anthony Hallet
RSIN / fiscaal nummer: 803987742
ANBI-status: Ja

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: +31 883371807
E-mailadres:
Website: http://www.pthu.nl
Postadres: Fac. Godgeleerdheid, Postbus Postbus
9700 CB Groningen
Bezoekadres: gelijk aan postadres

 

ANBI:

Doelstelling

Missie:
Doelstelling:
Het bevorderen van de studie van theologen die zich aan de Rijksuniversiteit te Groningen voorbereiden op het ambt van predikant. Dit houdt in dat het fonds kijkt naar middelen om de studie te ondersteunen.

 

Actueel beleidsplan

Download het beleidsplan: Beleidsplan

 

Verslaglegging

Download het jaarverslag: Jaarverslag
Download het financieel jaarverslag: Financieel Jaarverslag

 

Bestuur

De heer G. Verkerk (Voorzitter)
Mevrouw F. Pennink (Penningmeester)
De heer N.F. Cambier van Nooten (Secretaris)

 

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Wanneer ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: niet
Toelichting vergoeding bestuur: n.v.t.
Beloningsbeleid medewerkers: Geen.

Goed doel met een ANBI status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Onze stichting voldoet dus aan deze voorwaarden.

Zoek ons op

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Dat betekent dat zij 90% van haar inzet moet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet daarom voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag daarom ook niet te veel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. Dit houdt in dat een beleidsplan verplicht is. Kosten en bestedingen moeten daarom redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een zij op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren met als doel om transparant te zijn. Dus aan al deze regels voldoet het studiefonds Anthony Hallet.